Skip to content

Информация за такси

Уважаеми Родители,

Заплащането на таксите може да става по три начина.

 За да можете да заплатите по избрания от вас начин, задължително трябва да имате регистрация в https://roditel.eu.

  1. При налична регистрация влизате в профила си и виждате каква е сумата за плащане.
    Под „Календар“ има бутон „плати с e-pay”. След натискане на бутона, бивате прехвърлени към регистрация на картата, с която ще направите разплащането.
  2. Ако не желаете да заплащате чрез карта, активирате десет-цифрен код, с който на каса в EasyPay можете да заплатите сумата.
  3. Плащане на таксата може да се извърши и по банков път, чрез превод по банковата сметка на детската градина, като спазвате стриктно указанията, кaчени на сайта на детската градина.

Залащането на таксите за посещенията на децата през месец март се извършва след 01.04.2020