Skip to content

Проекти

Проекти
18 Февруари 2021
  ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА   На 15.10.2019 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ между...
Проекти
18 Февруари 2021
    ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА   На 16.05.2019 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на...