Skip to content

Събития

24 Ноември 2021

Сдружението за учителска взаимопомощ

На 22.11.22021г. Сдружението за учителска взаимопомощ взаимоспомагателна каса - гр София, проведе десети конкурс "Най добър  директор - партньор ". Награждава с Грамота Румяна Милева директор на ДГ № 169 "Коледарче" за постигнати резултати в съвместната дейност със СУВ - ВСКУ през 2021 г и личен...