Skip to content

Дневен режим

Прием 07:00 – 08:30
Гимнастика 08:30 – 08:40
Закуска 08:45 – 09:00
Педагогически ситуации 09:10 – 10:10
Междинна закуска 10:15 – 10:20
Педагогическа ситуация 10:25 -  10:50
Игри по ателиета 10:55 – 11:50
Обяд 12:00 – 12:30
Подвижни игри 12:40 – 12:50
Следобеден сън 13:00 – 15:00
Закуска 15:15 – 15:30
Педагогически ситуации 15:30 – 16:00
Игри по ателиета 16:00 – 19:00