Skip to content

Бланки

Заявление за достъп до лични данни
Декларация за снимки на деца на сайта
Декларция за предоставяне на лични данни
Декларация медицинска бележка
Декларация за достоверност на данните
Декларация за вземане от ДГ
Преференции при плащането на такса