Skip to content

Новини

24 Ноември 2021
На 22.11.22021г. Сдружението за учителска взаимопомощ взаимоспомагателна каса - гр София, проведе десети конкурс "Най добър  директор - партньор ". Награждава с Грамота Румяна Милева директор на ДГ...
24 Ноември 2021
На 15. 03. 2021г. в  ДГ № 169 „Коледарче“ беше проведено инспектиране от НИО.   След приключване на инспектирането ни е  предоставен Доклад от директора на Националния  институт по образование.  ...
01 Октомври 2021
Вътрешни правила за намаляване на риска от инфекция в условията на извънредна епидемична обстановка свързана с разпространението на COVID-19 в ДГ "Коледарче" за учебната 2021-2022 година.
02 Март 2021
Екипът на детска градина Коледарче поздравява с Националния празник всички българи. Ние имаме късмета да принадлежим към народ древен, смел и мъдър. Народ достоен, открит и добър. Народ, родил...
25 Февруари 2021
Баба Марта е български празник, на който си пожелаваме много здраве, щастие, любов и късмет... Екипът на детска градина 169 Коледарче Ви пожелава 1-ви март да Ви донесе още сили и надежди за по-добра...
08 Октомври 2020
Насоките за работа на детските градини през учебната 2020-2021 г. в условия на COVID-19, може да видите тук.
08 Октомври 2020
ЯСЛЕНА, ПЪРВА И ВТОРА ГРУПА
Съгласно Насоките за работа на детските градини през учебната 2020/2021 г. в условията на COVID-19, детските градини са отворени за посещение от всички деца, но в...
26 Май 2020
Уважаеми родители, на основание Заповед №РД-01-272/20.05.2020 г. на министъра на здравеопазването и Заповед на Кмета на Столична община № СОА20-РД-091827/ 22.05.2020 г.С ВХ.№ 763/22.05.2020 г....
01 Март 2019
За голяма изненада мартенички поднесе лично кмета  г-н Иван Чакъров  на децата, родители и екипа рано, рано сутринта по стар български обичай. Да сме бели и червени, весели засмени. В любов и...