Skip to content

График консултации

ДЕТСКА ГРАДИНА № 169 „КОЛЕДАРЧЕ” – СО РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА ”

гр.София 1330, район “Красна поляна “, ул.“Алеко Туранджа ” №4

тел./факс: 02/8221043; e-mail: koledarche24@gmail.com; www.koledarche.com

                                                                                               

ГРАФИК

 за индивидуално консултиране на родителите от 16.09.2020 г. до 31.05.2021 г.

 

Група ДГ Ден от седмицата Приемно време Старши учител/учител Забележка
1 Първа "Мечо Пух" сряда/четвъртък 1330 ч.-1430 ч. Елеонора Пенева първа смяна за деня
2 Втора „а“ „Делфин“ сряда/четвъртък 1330 ч.-1430 ч. Росица Ганева първа смяна за деня
3 Втора „б“ „Усмивка“ сряда/четвъртък 1330 ч.-1430 ч. Мариана Димитрова първа смяна за деня
4 Трета „а“ „Слънце“ четвъртък/сряда 1330 ч.-1430 ч. Анелия Бодурова първа смяна за деня
5 Четвърта „а“ „Детелина“ четвъртък/сряда 1330 ч.-1430 ч. Донка Палашева първа смяна за деня
6 Четвърта „б“ „Мики Маус“ сряда/четвъртък 1330 ч.-1430 ч. Мария Чорапинова първа смяна за деня

 

Педагогически специалисти

 

Педагогически специалист Име, фамилия Ден от седмицата Приемно време
1 Ресурсен учител Иванка Адамс Сряда и петък 13.00 – 13.30 ч
2 Логопед Ива Дойчинова Четвъртък и петък 11.30 13.00 ч
3 Учител по музика Наташка Панева Вторник и четвъртък 12.30 – 13.30 ч