Skip to content

График консултации

ДЕТСКА ГРАДИНА № 169 „КОЛЕДАРЧЕ” – СО РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА ”

гр.София 1330, район “Красна поляна “, ул.“Алеко Туранджа ” №4

тел./факс: 02/8221043; e-mail: koledarche24@gmail.com; www.koledarche.com

                                                                                               

ГРАФИК

 за индивидуално консултиране на родителите от 16.09.2020 г. до 31.05.2021 г.

 

Група ДГ Ден от седмицата Приемно време Старши учител/учител Забележка
1 Първа „А“
„Делфинче“
сряда / четвъртък 1330 ч.-1430 ч. Росица Ганева,
Диана Митова
първа смяна за деня
2 Първа „Б“
„Усмивка“
сряда / четвъртък 1330 ч.-1430 ч. Мариана Димитрова, Цветелина Стойкова първа смяна за деня
3 Втора  „А“
„Слънце“
сряда / четвъртък 1330 ч.-1430 ч. Анелия Бодурова,
Биляна Трифонова
първа смяна за деня
4 Трета „А“
„Детекина“
сряда / четвъртък 1330 ч.-1430 ч. Донка Палашева,
Петя Захариева
първа смяна за деня
5 Трета „Б“
„Мики Маус“
сряда / четвъртък 1330 ч.-1430 ч. Десислава маркова,
Мария Чорапинова
първа смяна за деня
6 Четвърта „А“
„Мечо Пух“
сряда / четвъртък 1330 ч.-1430 ч. Елеонора Пенева,
Галина Дедьова
първа смяна за деня

 

Педагогически специалисти

 

Педагогически специалист Име, фамилия Ден от седмицата Приемно време
1 Ресурсен учител Ася Гергинова Сряда и петък 13.00 – 13.30 ч
2 Логопед Ива Дойчинова Четвъртък и петък 11.30 13.00 ч
3 Учител по музика Цветелина Стойкова Вторник и четвъртък 12.30 – 13.30 ч