Skip to content

Материална база

Детската градина разполага с богата материално-техническа база и учебни пособия, осигуряващи висока степен на индивидуализация на възпитателно образователният процес и цялостно изграждане на детската личност.

В сградата е изградено изцяло ново кухненско помещение за нуждите на детската градина, което работи за пълноценното и разнообразно хранене на нашите възпитаници. Детската ни кухня функционира с всички необходими разрешителни за целта и под непрекъснатия контрол на СРИОКОЗ- гр.София, а от тази година и Агенция по храните. Разполагаме също така и със собствено перално помещение.Вътрешните помещения са постоянно ремонтирани и премебелирани. Разполагаме със салон за спортните дейности на децата и медицински кабинет. Медицинският кабинет на детската градина също работи с всички необходими разрешителни за своята дейност.

В нашата градина са създадени всички условия за изпълнение на основната социална функция на детското заведение, именно: отглеждане, възпитание и обучение на децата

  • просторни и уютни помещения;
  • оформени са кътове за игри, за учене, за развлечения, за изобразителни и приложно -творчески дейности;
  • стая за хранене – трапезария;
  • спални помещения – Всяко дете разполага с индивидуално креватче за следобедна почивка;
  • широк и слънчев двор с много зеленина, детски и спортни площадки с обезопасена настилка и детски съоръжения;
  • денонощна охрана - ограничен достъп на външни лица;
  • собствена кухня;