Skip to content

Грамоти и поздравителни адреси

Сдружението за учителска взаимопомощ

Грамота за резултати в съвместната дейност

Столична община район "Красна поляна"

Грамота за участие в онлайн конкурс

Детска градина 29 "Слънце"

Грамота

Синдикат на българските учители

Грамота

Kindergarten 29 SUN

Грамота

Столична община район "Красна поляна"

Почетна грамота

Столична община - район "Красна поляна"

Почетна грамота

Сдружение за учителска взаимопомощ

Грамота

Нов Български Университет

Благодарствено писмо

Синдикат на българските учители

Грамота

Клуб по плуване Златно лъвче

Свидетелсвто

Столична дирекция Пожарна безопасност и защита на населението

Грамота от конкурс за детска рисунка

ДФК Лъвчета

Свидетелство

Синдикат на българските учители

Поздравления по случай 25-годишнината на СБУ