Skip to content

Грамоти и поздравителни адреси

Столична община - район "Красна поляна"

Почетна грамота

Сдружение за учителска взаимопомощ

Грамота

Нов Български Университет

Благодарствено писмо

Синдикат на българските учители

Грамота

Клуб по плуване Златно лъвче

Свидетелсвто

Столична дирекция Пожарна безопасност и защита на населението

Грамота от конкурс за детска рисунка

ДФК Лъвчета

Свидетелство

Синдикат на българските учители

Поздравления по случай 25-годишнината на СБУ