Skip to content

Грамоти и поздравителни адреси

Удостоверение

Сертификат от Национален семинар по извънкласни дейности

Сертификати "Съзнателна планете - спасете почвата"

Грамота за заслуги към Столична община

Детска градина 29 "Слънце"

Грамота

Синдикат на българските учители

Грамота

Kindergarten 29 SUN

Грамота

Столична община район "Красна поляна"

Почетна грамота

Столична община - район "Красна поляна"

Почетна грамота

Сдружение за учителска взаимопомощ

Грамота

Нов Български Университет

Благодарствено писмо

Синдикат на българските учители

Грамота

Клуб по плуване Златно лъвче

Свидетелсвто

Столична дирекция Пожарна безопасност и защита на населението

Грамота от конкурс за детска рисунка

ДФК Лъвчета

Свидетелство

Езиков център iStudy Language School

Благодарствена грамота

Педагогически колектив на 92 ОУ "Димитър Талев"

Поздравителен адрес по случай 60-годишния юбилей.