Skip to content

Грамоти и поздравителни адреси

Благодарствено писмо от родители

Удостоверение

Сертификат от Национален семинар по извънкласни дейности

Сертификати "Съзнателна планете - спасете почвата"

Грамота за заслуги към Столична община

Столична община район "Красна поляна"

Грамота за участие в онлайн конкурс

Детска градина 29 "Слънце"

Грамота

Синдикат на българските учители

Грамота

Kindergarten 29 SUN

Грамота

Столична община район "Красна поляна"

Почетна грамота

Столична община - район "Красна поляна"

Почетна грамота

Сдружение за учителска взаимопомощ

Грамота

Нов Български Университет

Благодарствено писмо

Синдикат на българските учители

Грамота

Клуб по плуване Златно лъвче

Свидетелсвто

Столична дирекция Пожарна безопасност и защита на населението

Грамота от конкурс за детска рисунка

Педагогически колектив на 92 ОУ "Димитър Талев"

Поздравителен адрес по случай 60-годишния юбилей.

Директорите на детски заведения в район "Красна поляна"

Поздравителен адрес по случай 60-годишния юбилей.