Skip to content

Екип

Екип

За децата се грижи високо квалифициран персонал. Осигурени са много добри условия за възпитание и образование. Жизнената среда отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт. Интериорът и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. В подготвителните групи са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност.

Директор на Детска градина № 169 "Коледарче" е Румяна Милева.