Skip to content

Екип

Педагогическият екип, медицинския специалист и непедагогическият персонал на ДГ №169 "Коледарче" са квалифицирани, компетентени, отговорни и информирани. Индивидуалният подход и подкрепата за личностно развитие на всяко дете са приоритет в дейността на детската градина. За професионалната си подготовка екипите използват разнообразни дейности и форми, съобразени със съвременните изисквания, което е гаранция за качествено отглеждане, възпитание и обучение на децата в нашата детска градина. В ДГ № 169 „Коледарче“ за децата се грижат компетентни учители с квалификация, отговаряща на Европейските изисквания и потребности, медицинска сестра с висок професионален опит и отговорни помощник-възпитатели:

 

 

Директор:

 • Румяна Милева

Учител по музика:

 • Цветелина Стойкова - старши учител музика

 Старши учители:

 • Мария Чорапинова
 • Мариана Димитрова
 • Елеонора Пенева
 • Цветелина Стойкова
 • Росица Ганева

Учители:

 • Анелия Бодурова
 • Десислава Маркова
 • Донка Палашева
 • Диана Митова
 • Петя Захариева
 • Биляна Трифонова
 • Галина Дедьова

Медицинска сестра в здравен кабинет:

 • Маргарита Трифонова

Помощник възпитатели:

 • Валентина Павлова
 • Величка Шова
 • Димитринка Белчева
 • Елка Златанова
 • Людмила Калъчева
 • Надежда Стоянова
 • Снежана Иванова 

Общ работник :

 • Павел Зарков

Завеждащ административна служба:

 • Цветанка Николова

Счетоводител:

 • Маргарита Здравкова

Кухня:

 • Ирина Георгиева