Skip to content

Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" за 2020 - 2021 и 2021 - 2022 учебни години