Skip to content

Атестирането на педагогическите специалисти в ДГ 169 Коледарче

Атестирането на педагогическите специалисти в ДГ №169 „Коледарче“, гр. София, се състоя в периода 12 – 30 ноември 2021 г. много стегнато и организирано, с желание и стремеж за професионално доказване. Нямах никакви опасения как ще се представят учителите от моя екип, след като получихме висока оценка от Националния инспекторат на образованието след проведеното при нас инспектиране през месец март 2021 г. И все пак предварителната ни подготовка към това ново предизвикателство беше доста сериозна. Никак не е лесно и изисква време и внимание да се събере и оформи по подходящия начин за портфолио необходимият доказателствен материал за работата на всеки педагог от екипа ни от 2017 година до сега. По отношение на портфолиата аз като директор държах на два акцента – визия и стил, които да представят професионализма на учителя.
Всеки от екипа подготви от 30 до 60 слайда, в зависимост от това как са изложени съответните материали. Работихме заедно, в екип, с усмивка и желание. Имахме, разбира се, и творчески спорове.

Получените крайни оценки от атестирането по 5-степенна скала при нас са – надминава изискванията. Колегите са щастливи и още по-мотивирани за бъдещата си работ а. Екипът ни е висококвалифициран, всички колеги са с 3 и 2 ПКС.

(извадка от интервю на Велина АНТОВА - в-к Учителско дело бр. 39 - 13. 12. 2021 г.)

 

 

Файл: