Skip to content

Вътрешни правила за учебната 2021-2022

Вътрешни правила за намаляване на риска от инфекция в условията на извънредна епидемична обстановка свързана с разпространението на COVID-19 в ДГ "Коледарче" за учебната 2021-2022 година.