Skip to content

Конкурс на тема "Пролетта върху моя лист"

Организиран от Отдел "Образование,социални дейности, култура и спорт" на територията на район Красна поляна за децата от четвърта подготвителна група на общинските детски градини гр. София

 

Илияна Велева 7г.

група 4А Слънце

 

Ева Маринова 7г.

група 4А Слънце

 

Катерина Нолкова 7г

група 4А Слънце

 

Ема  Милчева 7 г.

група 4А Слънце

 

Яница Иванова 7г.

група 4А Слънце