Skip to content

Сдружението за учителска взаимопомощ

На 22.11.22021г. Сдружението за учителска взаимопомощ взаимоспомагателна каса - гр София,

проведе десети конкурс "Най добър  директор - партньор ". Награждава с Грамота Румяна Милева директор на ДГ № 169 "Коледарче" за постигнати резултати в съвместната дейност със СУВ - ВСКУ през 2021 г и личен принос за развитие  и усъвършенстване на партньорството.

Председател на управителния  съвет на СУВ - ВСКУ Бойка Харалампиева.

Директора на ДГ № 169 "Коледарче изказа своята благодарност и надежда за бъдещи още по високи резултати.

Файл: